web analytics

TORSDAGSTIPSET #2 Undvik bar jord

Om du inte älskar att rensa ogräs finns det ingen vits med att ha bar jord i din trädgård. Bar jord täcks förr inte senare av ogräs. Ogräsfrön som redan finns i jorden, eller som blåser dit, gror och rotogräsen kan obehindrat börja invadera. Så undvik bar jord i din trädgård! Tre alternativ till den bara jorden:

1) Mer växter! Plantera dem tätt i rabatterna så växer de ihop och täcker jorden.
2) Marktäckare! Under buskar och träd men även mellan högre perenner rabatterna och på andra ytor kan man plantera marktäckande perenner. Perenner som täcker jorden så att inte ogräsen kan få fäste. Det kan vara japansk malört, rosenplister, vintergröna, myskmadra, kaukasisk förgätmigej, hasselört, nävor, smultron, daggkåpa och många fler. Det finns massor olika, välj en som passar jord och läge.
3) Täckmaterial! Täck ytan med grus, bark, flis eller liknande om du inte vill ha växter. Ta gärna till ordentligt med ett fem centimeter tjockt lager så håller sig ogräsen helt borta. Man kan också lägga markduk under täckmaterialet för att skydda ytterligare.

Sedan är det ju så att det inte bara är praktiskt att täcka jorden – det blir otroligt mycket vackrare också! Och tänk på hur det ser ut i naturen. Ingen bar jord där!

En bild från Göteborgs botaniska trädgård. September 2012.

Alla designtips kommer att finnas i kategorin tipstorsdag. Den hittar man här.

,

One Response to TORSDAGSTIPSET #2 Undvik bar jord

  1. Linda 2012-11-01 at 16:24 #

    Tack för bra tips på marktäckare! Jag har nyligen gjort en ny rabatt och har mycket bar jord fortfarande som behöver täckas :)

    Jag håller helt med dig, visst är det fint med en tät prunkande rabatt!

Kommentera